Historic and inspirational speeches – After 20th century

Introduction Quotes Selected speeches Pope John Paul II Holocaust speech (2000) Oprah Winfrey Bob Hope Humanitarian Award Speech (2002) Commencement Speech at Stanford University (2008) Barack Obama “The audacity of hope” (2004) Victory speech (2008) “A new beginning” (2009) Commencement Address at Howard University (2016) Steven Jobs “You’ve got to find what you love” (2005)… Read More Historic and inspirational speeches – After 20th century

Historic and inspirational speeches – During 20th century

Introduction Quotes Selected speeches Woodrow Wilson War message (1917) Fourteen Points (1918) Emmeline Pankhurst “Freedom or death” (1913) Marie Curie Radium and the New Concepts in Chemistry (1911) Mohandas K. Gandhi “Quit India”/ “Do or Die” (1942) Albert Einstein “Wonders of science” speech (1930) On education (1931) Franklin D. Roosevelt “The only thing we have… Read More Historic and inspirational speeches – During 20th century

Chuyện kể: Bốn người hỗ trợ cho bốn người thành đạt

Bốn người thành đạt được kể ở đây có quãng đầu đời khiêm tốn, thậm chí khó khăn. Nhờ may mắn, họ gặp được người hỗ trợ họ vượt qua khó khăn. Mỗi trường hợp tạo nên một mẩu chuyện lý thú. Les Brown: Nhờ người thầy làm sáng tỏ vấn đề Les Brown là… Read More Chuyện kể: Bốn người hỗ trợ cho bốn người thành đạt

Chuyện kể: Những người nổi tiếng vượt khó

Gửi các cháu thiếu nhi: Bài này kể cho các cháu biết về một số người nổi tiếng thành đạt, tuy có bước đầu khó khăn, nhưng nhờ nỗ lực vượt khó họ làm được việc họ muốn làm. Abraham Lincoln Abraham Lincoln (1809–1865) là tổng thống thứ 16 của Hoa Kỳ, Ông là tấm… Read More Chuyện kể: Những người nổi tiếng vượt khó