Hồi ức về mái trường Phan Thanh Giản, Cần Thơ

Dẫn nhập Người viết bài này theo học trường Trung học Phan Thanh Giản trong các niên học 1961-62 (Đệ Ngũ) cho đến 1964-65 (Đệ Nhị). Những hiệu trưởng hồi đó còn ghi vào ký ức tôi là thầy Lưu Khôn (1962-1964) và thầy Phạm Văn Đàm (1964-1967), còn thầy Nguyễn Trung Quân ban đầu… Read More Hồi ức về mái trường Phan Thanh Giản, Cần Thơ

Bài dân ca “Chàng Năm Sún răng” của Nguyễn Đức Quang

Anh Nguyễn Đức Quang (1944-2011) là người thành lập và thành viên chủ chốt của Phong trào Du ca Việt Nam mà trang Wikipedia ghi “như một tổ chức thanh niên tự nguyện với mục đích giáo dục thế hệ trẻ thông qua các hoạt động văn nghệ và sinh hoạt cộng đồng”. Riêng anh… Read More Bài dân ca “Chàng Năm Sún răng” của Nguyễn Đức Quang