Những hư cấu trong tiểu thuyết “Tam Quốc diễn nghĩa”

Dẫn nhập Bộ sử Tam Quốc chí Tiểu thuyết Tam Quốc diễn nghĩa Những hư cấu chính Kết nghĩa vườn đào (Hồi 1) Thanh long Yển nguyệt đao (Hồi 1) Trương Phi giết tướng Khăn Vàng Đặng Mậu (Hồi 1) Quan Vũ giết tướng Khăn Vàng Trình Viễn Chí (Hồi 1) Trương Phi muốn giết… Read More Những hư cấu trong tiểu thuyết “Tam Quốc diễn nghĩa”

Sino-Vietnamese War 1979

Sino-Vietnamese War 1979 by Wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/Sino-Vietnamese_War The Sino-Vietnamese War, also known as the Third Indochina War, was a brief border war fought between China and Vietnam in early 1979. China launched an offensive in response to Vietnam’s invasion and occupation of Cambodia in 1978 (which ended the rule of the Chinese-backed Khmer Rouge). Chinese forces… Read More Sino-Vietnamese War 1979

Pyotr Đại đế và công cuộc tạo dựng Hải quân Nga

Cho đến những năm đầu dưới triều đại của Sa hoàng Pyotr I (sau này là Pyotr Đại để), Hải quân nước Nga là một con số không tròn trĩnh: không tàu thuyền, không có xưởng đóng hoặc sửa chữa tàu, không có ai biết lái tàu biển, không có căn cứ hải quân, và… Read More Pyotr Đại đế và công cuộc tạo dựng Hải quân Nga

Pyotr Đại đế và chuyến vi hành Châu Âu (1697-1698)

Cho đến cuối thế kỷ 17, nước Nga còn tụt hậu so với Tây Âu hàng trăm năm. Vào năm 1696, hoàng tử 25 tuổi Pyotr (Anh văn: Peter, Pháp văn: Pièrre) chính thức trị vì một đất nước lạc hậu rồi đến khi qua đời năm 1725 với danh xưng Pyotr Đại đế, để… Read More Pyotr Đại đế và chuyến vi hành Châu Âu (1697-1698)

Xảo quyệt, châm biếm, chế nhạo và đạo đức giả: Adolf Hitler

Adolf Hitler (1889-1945) là người Đức sinh ở Áo, Hạ sĩ của Quân đội Đức trong Thế chiến 1, Lãnh tụ của Đảng Quốc gia Xã hội Đức, gọi tắt là Đức Quốc xã (1921-1945), Thủ tướng Đức (1933-1945), Lãnh tụ và Thủ tướng Đế chế (1934-1945), Tư lệnh Tối cao Quân lực kiêm Bộ… Read More Xảo quyệt, châm biếm, chế nhạo và đạo đức giả: Adolf Hitler

“Hãy rời khỏi Ấn Độ!” – Mohandas K. Gandhi

Mahatma Gandhi hoặc Mohandas Karamchand Gandhi (1869-1948) là chính khách người Ấn Độ. Trong nửa đầu Thế kỷ 20, ông tranh đấu nhằm giành độc lập cho Ấn Độ từ Đế quốc Anh bằng đường lối bất bạo động và bất hợp tác với chính quyền Anh đang cai trị lục địa Ấn Độ. Ngày… Read More “Hãy rời khỏi Ấn Độ!” – Mohandas K. Gandhi