Một số cây độc và gây thương tổn quanh ta

 Trúc đào – Oleander, Nerium (Nerium oleander, đồng nghĩa Nerium odorum) Cần nước độc – Water hemlock (Conium maculatum, đồng nghĩa Cicuta maculata) Thông thiên – Yellow oleander; Be-still tree (Thevetia peruviana, đồng nghĩa Cascabela thevetia) Huỳnh anh – Yellow bell (Allamanda cathartica) Thầu dầu – Castor oil plant (Ricinus communis) Cà độc dược cảnh… Read More Một số cây độc và gây thương tổn quanh ta

An toàn dụng cụ cầm tay và dụng cụ chạy điện

Vì kích thước nhỏ nên vấn đề an toàn của các dụng cụ cầm tay và dụng cụ chạy điện không được chú trọng trên công trường thi công. Do mức sống ngày càng hiện đại, nhiều chủ nhà cũng muốn mua dụng cụ cầm tay và dụng cụ chạy điện để tự mình dùng… Read More An toàn dụng cụ cầm tay và dụng cụ chạy điện