Điển tích, thành ngữ và đặc ngữ trong văn học phương Đông – S đến Y

Điển tích, thành ngữ và đặc ngữ trong văn học phương Đông – S đến YDiệp Minh Tâm2020 sa nang ủng thủy: Theo Tây Hán chí, sa nang ủng thủy là một chiến thuật của tướng Hán là Hàn Tín đánh bại quân Sở tại Sông Duy thuộc Tỉnh Sơn Đông. Đây là chiến thuật… Read More Điển tích, thành ngữ và đặc ngữ trong văn học phương Đông – S đến Y

Historic and inspirational speeches – After 20th century

Introduction Quotes Selected speeches Pope John Paul II Holocaust speech (2000) Oprah Winfrey Bob Hope Humanitarian Award Speech (2002) Commencement Speech at Stanford University (2008) Barack Obama “The audacity of hope” (2004) Victory speech (2008) “A new beginning” (2009) Commencement Address at Howard University (2016) Steven Jobs “You’ve got to find what you love” (2005)… Read More Historic and inspirational speeches – After 20th century

Historic and inspirational speeches – During 20th century

Introduction Quotes Selected speeches Woodrow Wilson War message (1917) Fourteen Points (1918) Emmeline Pankhurst “Freedom or death” (1913) Marie Curie Radium and the New Concepts in Chemistry (1911) Mohandas K. Gandhi “Quit India”/ “Do or Die” (1942) Albert Einstein “Wonders of science” speech (1930) On education (1931) Franklin D. Roosevelt “The only thing we have… Read More Historic and inspirational speeches – During 20th century

Historic and inspirational speeches – Before 20th century

Introduction Quotes The selected speeches Demosthenes Third Philippic (341 BC) “On the Crown” (330 BC) Socrates Apology (399 BC) Alexander the Great Speech of Alexander the Great (326 BC) Marcus Tullius Cicero The First Oration against Catiline (63 BC) The First Oration against Mark Antony (44 BC) Muhammad Farewell Sermon (632) Pope Urban II Speech… Read More Historic and inspirational speeches – Before 20th century

Chuyện kể: Việc tốt nhỏ nhoi có thể tạo khác biệt

Vào một sớm mai ngày Chủ Nhật, một chàng trai trẻ chạy bộ để tập thể dục dọc theo bờ một hồ lớn. Đến một băng ghế bên bờ hồ, anh lại thấy người phụ nữ đó. Anh đã trông thấy bà mỗi sáng sớm Chủ Nhật khi anh chạy ngang đây. Mỗi lần trước… Read More Chuyện kể: Việc tốt nhỏ nhoi có thể tạo khác biệt