Điển tích, thành ngữ và đặc ngữ trong văn học phương Đông – S đến Y

Điển tích, thành ngữ và đặc ngữ trong văn học phương Đông – S đến YDiệp Minh Tâm2020 sa nang ủng thủy: Theo Tây Hán chí, sa nang ủng thủy là một chiến thuật của tướng Hán là Hàn Tín đánh bại quân Sở tại Sông Duy thuộc Tỉnh Sơn Đông. Đây là chiến thuật… Read More Điển tích, thành ngữ và đặc ngữ trong văn học phương Đông – S đến Y

Những hư cấu trong tiểu thuyết “Tam Quốc diễn nghĩa”

Dẫn nhập Bộ sử Tam Quốc chí Tiểu thuyết Tam Quốc diễn nghĩa Những hư cấu chính Kết nghĩa vườn đào (Hồi 1) Thanh long Yển nguyệt đao (Hồi 1) Trương Phi giết tướng Khăn Vàng Đặng Mậu (Hồi 1) Quan Vũ giết tướng Khăn Vàng Trình Viễn Chí (Hồi 1) Trương Phi muốn giết… Read More Những hư cấu trong tiểu thuyết “Tam Quốc diễn nghĩa”

Bốn tuyệt tác cổ điển của Trung Quốc

Người Trung Quốc nói về “Tứ đại kỳ thư”, hoặc “Tứ đại danh tác”, nhằm chỉ 4 bộ tiểu thuyết được xem như là hay nhất của văn học cổ điển Trung Quốc: Hồng lâu mộng của Tào Tuyết Cần và Cao Ngạc Thủy hử của Thi Nại Am Tam quốc diễn nghĩa của La Quán… Read More Bốn tuyệt tác cổ điển của Trung Quốc

Ngôi nhà nhỏ trong Rừng Đại Ngàn (Bộ sách “Ngôi nhà nhỏ”)

Bộ sách Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên   Tập 1: Ngôi nhà nhỏ trong Rừng Đại Ngàn (Little house in the Big Wood)   Đây là tập đầu tiên trong bộ sách 9 tập Bộ sách Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên (Little house on the prairie), được gọi tắt là Bộ sách Ngôi nhà… Read More Ngôi nhà nhỏ trong Rừng Đại Ngàn (Bộ sách “Ngôi nhà nhỏ”)

Giới thiệu bộ sách “Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên” của Laura Ingalls Wilder

Bộ sách Little house on the prairie (Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên) hay gọi tắt là Bộ sách Ngôi nhà nhỏ (Little House series) của tác giả người Mỹ, bà Laura Ingalls Wilder (1867-1957) gồm có 9 tập. Bộ sách này thuật lại những kỷ niệm trong cuộc đời của chính tác giả, từ… Read More Giới thiệu bộ sách “Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên” của Laura Ingalls Wilder